ITS   |   O projekcie   |   Dokumenty

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Biuro projektu

Katedra Informatyki

ul. prof. Stanisława Pigonia 1
35-310 Rzeszów
Tel.: +48 (17) 872 11 02, +48 607 424 400
E-mail: biuroits@univ.rzeszow.pl

OPTeam S.A.

Tajęcina 113 p. 141
36-002 Jasionka
Tel. : +48 017 853 71 99
Fax. : +48 017 853 71 99      
 

godz. 11.00 – 14.00

Kierownik projektu

dr Paweł Urban

Z-ca kierownika projektu

mgr Małgorzata Jachna

Asystent projektu

mgr Katarzyna Schabowska

Administrator systemu do teletransmisji

mgr inż. Tadeusz Ruchlewicz

Administrator platformy e-learningowej moodle.univ.rzeszow.pl

dr inż. Piotr Grochowalski

Administrator portalu edukacji zdalnej pez.univ.rzeszow.pl

mgr inż. Michał Kępski

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

ul. prof. Stanisława Pigonia 1
35-310 Rzeszów
Tel.: +48 (17) 851 85 31
Fax: +48 (17) 851 85 24
WWW: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/
E-mail: dzmatprz@ur.edu.pl
ITS   |   O projekcie   |   Dokumenty
Copyright 2011-2015 Informatyka Twoją Szansą