ITS   |   O projekcie   |   Harmonogram   |   Dokumenty   |   Kontakt

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kirunek zamawiany Informatyka Twoją Szansą

Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku informatyka dzięki uatrakcyjnieniu studiów. Dla studentek i studentów tego kierunku, którzy podejmą studia w systemie studiów stacjonarnych w latach akademickich 2011/12, 2012/13 (na studiach licencjackich) zaplanowano w projekcie m.in.:
  • Wprowadzenie na UR motywacyjnego systemu stypendialnego, który nie wyklucza pobierania standardowego stypendium naukowego. Nawet co druga studentka i co drugi student, w zależności od wyników w nauce i aktywności na studiach, może otrzymać stypendium naukowe od 700 zł do 1000 zł miesięcznie już od pierwszego roku nauki. Równe szanse uzyskania stypendium mają osoby zrekrutowane w naborze lipcowym, jak i wrześniowym.
  • Zorganizowanie zajęć wyrównawczych z matematyki i informatyki do poziomu wykładanego na uczelni, na które przygotowano po 60 miejsc dla studentek/studentów pierwszego roku. Możliwa jest także organizacja dodatkowych zajęć z fizyki. Zajęcia z informatyki przygotują ich uczestników do uzyskania certyfikatu ECDL-Start lub ECDL-Advance.
  • Zapewnienie praktyk zawodowych u renomowanych pracodawców, a po nich płatnych staży będzie służyć podniesieniu konkurencyjności absolwentów na rynku pracy. Warto zauważyć, iż wynagrodzenie studentek i studentów realizujących staże w wymiarze 15 godzin tygodniowo (poza godzinami zajęć na uczelni) będzie wynosić 1200 zł brutto. Na drugim roku studiów osoby chętne będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, prowadzonych przez przedstawiciela regionalnych pracodawców, podczas których poznają "od środka" zasady funkcjonowania przedsiębiorstw z branży IT. Zajęcia te będą doskonałym uzupełnieniem przedmiotów obowiązkowych, przygotowującym do owocnego przepracowania studenckich praktyk oraz staży zawodowych.
  • Zorganizowanie zainteresowanym studentkom/studentom wybranymi gałęziami informatyki bezpłatnych, specjalistycznych szkoleń i egzaminów certyfikacyjnych, a także udział w wykładach zamawianych z udziałem wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy.
  • Zwiększenie liczby dziewcząt podejmujących i kończących studia informatyczne. W tym celu przeprowadzone będą specjalne akcje promocyjne organizowane przy współpracy z Kołem Naukowym Informatyków. Studentki obecnie studiujące na kierunku informatyka potwierdzają, że informatyk - mężczyzna to stereotyp a kobiety nie tylko mają takie same możliwości w zakresie studiów informatycznych jak płeć przeciwna, ale z racji licznych uzdolnień i większej pracowitości - są predysponowane do pracy na stanowisku informatyka.
  • Dofinansowanie działalności Koła, w tym między innymi organizację seminariów, uczestnictwo studentek/studentów w konferencjach informatycznych, organizacja warsztatów prowadzonych przez psychologów i doradców zawodowych.
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na osoby dotknięte schorzeniami utrudniającymi studiowanie w standardowym trybie, w przekonaniu, iż specjalna oferta skierowana do tych osób pomoże im zdobyć atrakcyjne wykształcenie i spełniać się zawodowo.
ITS   |   O projekcie   |   Harmonogram   |   Dokumenty   |   Dla pracowników   |   Mapa strony   |   Kontakt
Copyright 2011 Informatyka Twoją Szansą